การใช้ Can และ Could

11 มีนาคม 2558 เวลา 12:12 น. |  (169226 view)

 

            Can และ Could ทั้งสองคำนี้แปลว่า สามารถทำได้ ทำหน้าที่เป็นกิริยาช่วย (helping verb) โดย can กับ could มีลักษณะการใช้ที่แตกต่างกัน can ใช้ในเหตุการณ์ปัจจุบัน ส่วน could ใช้ในเหตุการณ์ในอดีต

 

ยกตัวอย่างการใช้ can                      

He can eat 7 hotdogs in 10 minutes.     เขาสามารถกินฮ๊อตดอก 7 อัน ได้ภายใน 10 นาที

Can she sing opera? / No, I cannot.       เธอร้องโอเปร่าได้ไหม / ฉันไม่สามารถ

 

ตัวอย่างการใช้ could

I could speak English when I was six.    ฉันพูดภาษาอังกฤษได้ตอนฉันอายุหกขวบ

Could your son walk when he was two? / Yes, he could.  

ตอนอายุสองขวบ ลูกชายของคุณเดินได้ไหม / ใช่ เขาทำได้

 

นอกจากการใช้ can กับ could ในลักษณะเป็นกริยาช่วยแบบนี้แล้ว can และ could ยังสามารใช้ในการขอร้องอีกด้วย

            Can you pass me a glass?

            ในประโยคนี้ไม่ได้เป็นคำถาม “คุณส่งแก้วให้ฉันได้หรือไม่?” แต่เป็นประโยคขอร้องมีความหมายว่า “คุณช่วยส่งแก้วให้ฉันที” เพราะฉะนั้นนอกจากการทำตามที่ขอร้องแล้ว เวลาตอบประโยคขอร้องนี้จะไม่ได้ตอบ yes no อย่างตัวอย่างที่ผ่านมาข้างต้น อาจจะตอบรับด้วยคำว่า sure, certainly หรือ of course ก็ได้ ถ้าไม่ได้ปฏิเสธให้การช่วยเหลือนะ -*-

*ถ้าใช้ could จะเป็นการขอร้องอย่างสุภาพมากกว่าใช้ can โดยสามารถใช้แทนที่กันได้เลย

             Can you tell me how to get to the mall?

             Could you tell me how to get to the mall?

             คุณช่วยบอกได้ไหมว่าไปที่ห้างได้อย่างไร