เคล็ด(ไม่)ลับ การใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ในภาษาอังกฤษ

เคล็ด(ไม่)ลับ การใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ในภาษาอังกฤษ

การใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ให้ถูกต้อง นอกจากจะทำให้ดูสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว ก็ยังช่วยป้องกันการเข้าใจความหมายผิดในคำที่ต้องการสื่อสารอีกด้วย

Interesting Collective Nouns

Interesting Collective Nouns

คำนามบอกหมวดหมู่ทั้งสามตัวนี้น่าสนใจและแปลกดี

Coordinating conjunction

Coordinating conjunction

คำสันธาน

คำที่ไม่มีรูปเอกพจน์

คำที่ไม่มีรูปเอกพจน์

คำนามกลุ่มนี้จะมีรูปเป็นพหูพจน์เสมอ

Collective noun (animals)

Collective noun (animals)

คำนามบอกหมวดหมู่ของสัตว์ประเภทต่างๆ