ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ใหญ่

            หลักสูตรนี้เหมาะสาหรับผู้เริ่มต้นเรียนจนถึงระดับสูง โดยเริ่มจากการเรียนรู้อักษรภาษาญี่ปุ่นทุกประเภท เพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้แน่น และเพื่อการต่อยอดในขั้นที่สูงขึ้นต่อไป ไม่ว่าจะเป็นฮิรางานะ คาตะคานะ และคันจิ เพื่อการสื่อสาร และใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการสนทนา ฟัง การออกเสียง สำเนียง และการเขียน ผ่านแบบฝึกหัด และกิจกรรมต่างๆ ที่สนุกสนานน่าสนใจ โดยมีทั้งหมด 5 ระดับละ 4-5 หลักสูตรๆ ละ 30 ชม.

      

ภาษาญี่ปุ่นสำหรับเด็ก

            เริ่มต้นเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นได้ง่ายๆ แม้ไม่มีพื้นฐานความรู้มาก่อน กับการสอนในแบบพิเศษ ด้วยการเรียนรู้ตัวอักษรทั้ง 3 แบบของญี่ปุ่น และศัพท์พื้นฐานให้สามารถสนทนา แต่งประโยค อ่านการ์ตูน และนิทานญี่ปุ่นได้อย่างสนุกสนาน นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรพิเศษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ Pat สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับเด็ก มีทั้งหมด 2 กลุ่ม 9 ระดับ 36 หลักสูตร

 

 

 

 Home | Top